top of page

Regenyal Armonia

Genital bölge üzerinde kullanılmak üzere CE Class III tıbbi cihaz sertifikasına sahip, biyo-uyumlu, biyo-emilebilir (steril, apirojenik, izo-ozmotik ve izotonik) bir jeldir.

ARMONIA

Yaşlanmanın olumsuz etkileri, insanlarda sadece el ve yüz gibi en sık dile getirilen bölgelerde değil aynı zamanda tüm vücutta görülen problemlerdir. Yaşlanma prosesi vücutta genital bölgede ciddi hacim, tonüs ve elastikiyet kayıplarına da neden olmaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak hormonal değişimlerin de görülmesi, kadınların sosyal ve cinsel hayatını derinden etkileyen faktörler olarak öne çıkmaktadır. Regenyal Armonia, özellikle cinsel bölgede görülen olumsuz değişimlerin cerrahi müdahalelere gerek duyulmadan hem önlenmesinde hem de başarılı bir şekilde düzeltilmesinde etkili sonuçlar ortaya koymaktadır.

srd genital.jpg
srd genital (3).jpg

BIORIVOLUMETRIA

Biorivolumetria, Regenyal Armonia ürünlerinin her birinde kullanılan en etkin ürünlerin temelini oluşturmaktadır. Biorivolumetria ürünleri, düşük sıcaklıkta uzun bir zaman dilimi içinde çapraz bağlamaya dayalı üretim teknolojisi sayesinde “nazik bir çapraz bağlama” uygulaması yapılarak elde edilen monofazik jellerden oluşmaktadır. Bilimsel olarak açıklamak gerekirse düşük sıcaklık, sodyum hyaluronat ham maddesinin depolimerizasyonun sınırlanmasında, reolojik özelliklerin korunmasında ve çapraz bağlama reaktifinin azaltılmasında etkilidir.

Cilde uygulama alanı oldukça geniş olan diğer HA bazlı ürünlerden farklı bir yapıya sahip olan Biorivolumetria ürünleri, muadillerine nazaran daha küçük partiküler yapısı ve cilt altındaki homojen yayılım özellikleri ile eşsiz bir doku adaptasyonu sağlamaktadır. Ayrıca diğer HA uygulamalarında en çok şikayet edilen cilt yüzeyinde kordonsu görünümlerin oluşmasını engelleyen Biorivolumetriaürünleri, bu özellikleri sayesinde cildin pürüzsüz ve doğal bir görünüm elde etmesinde benzersiz bir işlev ortaya koymaktadır.

HYALURONIK ASİT ÖZELLİKLERİ

İnsan vücudunun temel ve en doğal bileşenleri arasında yer alan Hyaluronik asit, özellikle kadınların gençlik çağlarında vücutta çok daha fazla bir şekilde salgılanırken, fizyolojik yaşlanma sürecinin etkisiyle bu salgı giderek azalmaktadır. Yaşlanmaya ek olarak bazı özel patolojik rahatsızlıklar da Hyaluronik asidin vücutta yeterli seviyede salgılanmamasına neden olabilmektedir. Bu durumun cilt dokularında ciddi biyolojik ve kadınlarda psikolojik sorunlara yol açabilen birtakım sorunlara da davetiye çıkardığı bilinmektedir.

Hyaluronik asit üretimi azaldığında ilk olarak cilt dokusunda tonüs, elastikiyet ve nem kaybı görülecektir. Cildin eskisi kadar parlak görünümü ve elastik yapısının kaybolması, yaşlanmanın belirtileri arasında da yer almaktadır. Bu yüzden yaşlanma prosesinin olumsuz etkilerini azaltmak ve cildi yeniden genç görünümüne kavuşturmak adına cilde Hyaluronik asit uygulaması yapılabilmektedir.

srd genital (6).jpg
srd genital (7).jpg

HYALURONIK ASİT ÖZELLİKLERİ

Cildin elastikiyet ve nemli yapısının yeniden kazanılması amacıyla deriye uygulanan Hyaluronik asit, bakteri fermantasyonu ile elde edilen organik bir yapıya sahiptir. Hyaluronik asit, hayvansal kaynaklı olmayıp ultra saf ve bio-uyumlu yani vücut tarafından reddedilmeyen birtakım özelliklere sahiptir. İnterkalasyon prosesi süresince serbest Hyaluronik asit, çağraz bağlı Hyaluronik asidin içine hapsedilerek hızlı enzimatik degradasyondan korunmuş olunmaktadır. Böylelikle uygulamada biyolojik aktivitesinin uzatılması ve artırılması sağlanabilmektedir.

Hyaluronik asit uygulama işlemlerinde öne çıkan Regenyal Armonia, yenilikçi üretim teknolojisi sayesinde, özellikler bakımından benzer değerlere sahip muadil dolgulara kıyasla, ortalama %30 daha az çapraz bağ ajanı içermektedir. Bu özelliği sayesinde Regenyal Armonia’nın uygulanmasıyla zaman içinde serbest kalan çapraz bağ ajanı miktarı oldukça düşüktür. Bu sayede Hyaluronik asit uygulamalarında sıkça hayata geçirilen el ve yüz operasyonlarının yanı sıra genital dolgu uygulamalarında da istenen sonuçlara ulaşılması zahmetsiz bir şekilde mümkün olmaktadır.

ÇAPRAZ BAĞLI HYALURONIK ASİT

Çapraz bağlı Hyaluronik asit uygulamasında 500 bin daltona ek olarak 1 milyon dalton şeklinde 2 farklı moleküler ağırlıktan söz etmek mümkündür. Bunun yanı sıra multifraksiyonel interkale Hyaluronik asit uygulamasında ise 2 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin ve 1 milyon dalton olmak üzere 5 farklı moleküler ağırlık söz konusudur.

Hyaluronik asit uygulamasında spesifik moleküler ağırlığa bağlı kalan parçaların çok yüksek pH şartlarında üretildiği bilinmektedir. El, yüz ve genital bölgelerde istenmeyen görünümlerin ortadan kaldırılması ve cildin yaşlanmaya bağlı olarak giderek kaybolan elastikiyet kabiliyetinin artırılması için uygulanan Hyaluronik asit yüksek alkali ortamda ısı ve ultrason yardımı ile 1 milyon daltondan başlayarak 5 farklı molekül ağırlığına kadar ayrıştırılabilmektedir.

srd genital (8).jpg
WhatsApp Image 2023-03-09 at 12.09.46.jpeg

BIORIVOLUMETRIA

Biorivolumetria, Regenyal Armonia ürünlerinin her birinde kullanılan en etkin ürünlerin temelini oluşturmaktadır. Biorivolumetria ürünleri, düşük sıcaklıkta uzun bir zaman dilimi içinde çapraz bağlamaya dayalı üretim teknolojisi sayesinde “nazik bir çapraz bağlama” uygulaması yapılarak elde edilen monofazik jellerden oluşmaktadır. Bilimsel olarak açıklamak gerekirse düşük sıcaklık, sodyum hyaluronat ham maddesinin depolimerizasyonun sınırlanmasında, reolojik özelliklerin korunmasında ve çapraz bağlama reaktifinin azaltılmasında etkilidir.

Cilde uygulama alanı oldukça geniş olan diğer HA bazlı ürünlerden farklı bir yapıya sahip olan Biorivolumetria ürünleri, muadillerine nazaran daha küçük partiküler yapısı ve cilt altındaki homojen yayılım özellikleri ile eşsiz bir doku adaptasyonu sağlamaktadır. Ayrıca diğer HA uygulamalarında en çok şikayet edilen cilt yüzeyinde kordonsu görünümlerin oluşmasını engelleyen Biorivolumetriaürünleri, bu özellikleri sayesinde cildin pürüzsüz ve doğal bir görünüm elde etmesinde benzersiz bir işlev ortaya koymaktadır.

REGENYAL ARMONIA NEDİR?

Cildi nemlendirme, yeniden yapılandırma ve hacim kazandırma amaçları için uygulanan Regenyal Armonia, çapraz bağlı Hyaluronik asit bileşeni ile interkale multifraksiyonel serbest Hyaluronik asit içeren ve kolaylıkla cilde enjekte edilebilen Biorivolumetrik jeldir. Armonia, özellikle genital estetik alanında gerçekleştirilen uygulamalarda en çok tercih edilen jeller arasında yer almaktadır. Kullanım alanının geniş olmasında Regenyal Armonia’nın CE Class III tıbbi cihaz sertifikasına sahip, biyo-uyumlu, biyo-emilebilir bir jel olması etkili olmaktadır. Vücut tarafından sorunsuz bir şekilde emilen ve deri tarafından kabul edilen bu jel, cildin nemlenmesinde, yeniden yapılandırılmasında veya hacim kazanmasında başvurulan en güvenilir yöntemlerin başında gelmektedir.

Regenyal Armonia uygulamasına bağlı olarak, amaca yönelik kullanıldığında görülen endikasyonlar şunlardan oluşmaktadır:

  • Yaşlanmaya bağlı olarak hormonal değişimlerin etkisiyle ortaya çıkan asimetrikliklerin düzeltilmesinde ve hipotrofik bölgelerin hacimlenmesinde etkilidir.

  • Perineal ve vulvovajinal dokulara tonüs, elastikiyet ve hidrratasyon kazandırmada etkilidir.

  • Cinsel birleşmeyi olumsuz etkileyen vajinal kuruluğun azaltılmasında ve vajinal mukozanın sağlıklı bir şekilde nemlenmesinde etkilidir.

  • Postpartum epiziotomi skarları ve bunlara bağlı olarak disparoninin giderilmesinde etkilidir.

  • Kadınların estetik beklentilerine en sağlıklı şekilde karşılık verilmesinde başvurulan bir yöntem olması sebebiyle estetik ve fonksiyonel anlamda cinsel yaşama katkı sağlamada etkilidir.

  • Labia majora ve labia minoranın zamanla kaybolan hacimlerini yeniden kazandırarak, dokunun daha nemli, tonlu, canlı ve kompakt olmasını sağlamada etkilidir.

bottom of page