top of page

Regenyal Armonioso

Genital bölge üzerinde kullanılmak üzere CE Class III tıbbi cihaz sertifikasına sahip, biyo-uyumlu, biyo-emilebilir (steril, apirojenik, izo-ozmotik ve izotonik) bir jeldir.

Regenyal Armonioso Genel Özellikleri

Yaşlanmanın olumsuz etkileri, insanlarda sadece el ve yüz gibi en sık dile getirilen bölgelerde değil aynı zamanda tüm vücutta görülen problemlerdir. Yaşlanma prosesi vücutta genital bölgede ciddi hacim, tonüs ve elastikiyet kayıplarına da neden olmaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak hormonal değişimlerin de görülmesi, kadınların sosyal ve cinsel hayatını derinden etkileyen faktörler olarak öne çıkmaktadır. Regenyal Armonioso, özellikle cinsel bölgede görülen olumsuz değişimlerin cerrahi müdahalelere gerek duyulmadan hem önlenmesinde hem de başarılı bir şekilde düzeltilmesinde etkili sonuçlar ortaya koymaktadır.

Armonioso, Çapraz bağlı Hyalünorik asit ile Interkale Multifranksiyonel serbest Hyalünorik asit içeren enjektabl, BIORIVOLUMETRİK jeldir. 

srd genital (5).jpg
bottom of page